Σχετικά με τη Delfi Properties

Η Delfi Properties διαθέτει ένα ευρύ φάσμα ακινήτων που διατίθενται προς πώληση και ενοικίαση σε όλη την Ευρώπη σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Οι αφοσιωμένοι επαγγελματίες συναλλαγών μας είναι διαθέσιμοι για να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για όλα τα ακίνητα που διατίθενται στην αγορά και έτοιμοι να σας υποστηρίξουν σε όλη τη διαδικασία από την πρώτη σας έρευνα έως την ολοκλήρωση της πώλησης.